Kreditní platby
Kredity Částka
Jednorázový vstup 10 180 Kč
Kreditní platby s omezenou platností
Počet měsíců Počet osob Kredity Částka
A - 100 kreditů / platnost 3 měsíce 6 2 100 1600 Kč
F - Klient Turistická karta 2 1 100 1200 Kč